MySQL

MySQL view the cache status variables

 

mysql> SHOW STATUS LIKE 'Qcache%';
+-------------------------+--------+
| Variable_name      | Value |
+-------------------------+--------+
| Qcache_free_blocks   | 36   |
| Qcache_free_memory   | 138488 |
| Qcache_hits       | 79570 |
| Qcache_inserts     | 27087 |
| Qcache_lowmem_prunes  | 3114  |
| Qcache_not_cached    | 22989 |
| Qcache_queries_in_cache | 415  |
| Qcache_total_blocks   | 912  |
+-------------------------+--------+